மூன்றாம் பாகம் – கொலை வாள்

மூன்றாம் பாகம் – கொலை வாள்

 • அத்தியாயம் 1 – கோடிக்கரையில்
 • அத்தியாயம் 2 – மோக வலை
 • அத்தியாயம் 3 – ஆந்தையின் குரல்
 • அத்தியாயம் 4 – தாழைப் புதர்
 • அத்தியாயம் 5 – ராக்கம்மாள்
 • அத்தியாயம் 6 – பூங்குழலியின் திகில்
 • அத்தியாயம் 7 – காட்டில் எழுந்த கீதம்
 • அத்தியாயம் 8 – “ஐயோ! பிசாசு!”
 • அத்தியாயம் 9 – ஓடத்தில் மூவர்
 • அத்தியாயம் 10 – சூடாமணி விஹாரம்
 • அத்தியாயம் 11 – கொல்லுப்பட்டறை
 • அத்தியாயம் 12 – “தீயிலே தள்ளு!”
 • அத்தியாயம் 13 – விஷ பாணம்
 • அத்தியாயம் 14 – பறக்கும் குதிரை
 • அத்தியாயம் 15 – காலாமுகர்கள்
 • அத்தியாயம் 16 – மதுராந்தகத் தேவர்
 • அத்தியாயம் 17 – திருநாரையூர் நம்பி
 • அத்தியாயம் 18 – நிமித்தக்காரன்
 • அத்தியாயம் 19 – சமயசஞ்சீவி
 • அத்தியாயம் 20 – தாயும் மகனும்
 • அத்தியாயம் 21 – “நீயும் ஒரு தாயா?”
 • அத்தியாயம் 22 – “அது என்ன சத்தம்?”
 • அத்தியாயம் 23 – வானதி
 • அத்தியாயம் 24 – நினைவு வந்தது
 • அத்தியாயம் 25 – முதன்மந்திரி வந்தார்!
 • அத்தியாயம் 26 – அநிருத்தரின் பிரார்த்தனை
 • அத்தியாயம் 27 – குந்தவையின் திகைப்பு
 • அத்தியாயம் 28 – ஒற்றனுக்கு ஒற்றன்
 • அத்தியாயம் 29 – வானதியின் மாறுதல்
 • அத்தியாயம் 30 – இரு சிறைகள்
 • அத்தியாயம் 31 – பசும் பட்டாடை
 • அத்தியாயம் 32 – பிரம்மாவின் தலை
 • அத்தியாயம் 33 – வானதி கேட்ட உதவி
 • அத்தியாயம் 34 – தீவர்த்தி அணைந்தது!
 • அத்தியாயம் 35 – “வேளை நெருங்கிவிட்டது!”
 • அத்தியாயம் 36 – இருளில் ஓர் உருவம்
 • அத்தியாயம் 37 – வேஷம் வெளிப்பட்டது
 • அத்தியாயம் 38 – வானதிக்கு நேர்ந்தது
 • அத்தியாயம் 39 – கஜேந்திர மோட்சம்
 • அத்தியாயம் 40 – ஆனைமங்கலம்
 • அத்தியாயம் 41 – மதுராந்தகன் நன்றி
 • அத்தியாயம் 42 – சுரம் தெளிந்தது
 • அத்தியாயம் 43 – நந்தி மண்டபம்
 • அத்தியாயம் 44 – நந்தி வளர்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 45 – வானதிக்கு அபாயம்
 • அத்தியாயம் 46 – வானதி சிரித்தாள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s